Boek een spreker

Iedereen heeft zijn of haar verhaal, maar het lijkt wel of veel mensen problemen hebben met het vervolg van het verhaal. Een writersblock dat ervoor zorgt dat men het maar laat gebeuren. Maar mensen hebben zoveel potentie en vaak is er maar een klein zetje nodig in de goede richting.

Met het doen van ons verhaal willen we mensen aansporen meer te maken van hun leven. We laten zien dat alle grote veranderingen beginnen met kleine stapjes. Door onze voorbeelden aan te halen op een manier die aanspreekt. Ook wij zijn begonnen met een droom en zijn met vallen en opstaan gekomen waar we nu zijn. Ons verhaal delen we graag.

Voor wie is ons verhaal interessant?

We hebben het over het zetten van doelen, het definiëren van projecten, en de zaken opdelen in kleine stukjes. Onze avonturen hebben een sterk mentaal aspect, iets wat ook niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Mentaliteit is meer dan blind door blijven gaan.

Door gepokt en gemazeld te zijn in het bedrijfsleven weten wij onze ervaringen te koppelen aan organisatievraagstukken in het bedrijfsleven. We delen onze ervaringen veelvuldig in de vorm van trainingen en lezingen. We besteden aandacht aan het volledige proces van voorbereiding en uitvoering van een expeditie. We komen echt niet ineens met geheel nieuwe inzichten, maar leggen op een ontwapende en subtiele manier directe verbanden tussen het werken in een bedrijf en het uitvoeren van een expeditie.

Uniek dia- en videomateriaal zetten de sfeer neer waarmee we in staat zijn mensen te bereiken en geïnspireerd te laten kijken naar hun eigen doelen. Elke lezing wordt in overleg met de opdrachtgever afgestemd op het doel van de bijeenkomst. Onze verhalen zijn interessant voor bedrijven, managers en teams, voor inspiratie en teambuilding.

Daarnaast geven we gratis een aantal keer per jaar presentaties voor buurthuizen en woongroepen die baad hebben bij onze verhalen.