Over

Stichting ga toch leven!

Het doel van de stichting is om mensen laten inzien dat het leven meer is dan alleen geboren worden, leren, werken en weer doodgaan. Mensen blijven vasthouden aan de patronen die ze kennen, die aangeleerd zijn door hun ouders, die ook geen andere patronen kennen. De dromen die je als kind hebt, verdwijnen op een gegeven ogenblik en worden niets anders dan een schim uit het verleden. Men moet weer durven dromen. Plannen maken en daar voor gaan. Over een barrière heen stappen om de keuzes te maken waardoor mensen weer gaan leven!

 

Hoe pakken we dat aan?

Mensen kunnen veel meer dan ze denken. De dromen die je als mens hebt, worden vaak vooruit geschoven, omdat ze onhaalbaar lijken te zijn. Met een juiste aanpak en instelling is er veel mogelijk. Door de mensen aan de hand van real-life voorbeelden te laten zien wat er kan, willen we mensen motiveren meer van hun leven te maken. Voorbeelden, uitgevoerd door echte mensen die de eerste stap al gezet hebben. Over het ondernemen van grote uitdagingen geven we presentaties en laten we zien hoe je die stappen kan maken om je dromen waar te maken.

 

Algemeen

Statutaire naam: STICHTING GA TOCH LEVEN!

RSIN / fiscaal nummer: 856438625

 

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-34326925

E-mailadres: info@gatochleven.nl

Website: http://gatochleven.nl

Postadres: Lange Akker 273
4847KM, Teteringen

Bezoekadres: Lange Akker 273
4847KM, Teteringen

IBAN: NL83 KNAB 0255 3461 58
 
Doelstelling
 

Missie:

Het lijkt soms wel of heel Nederland depressief is. Mensen zijn druk, afstandelijk en ondernemen niets meer. Stichting ga toch leven wil mensen weer activeren en motiveren om meer van hun leven te maken. Om te laten zien dat er meer is dan hun eigen huidige wereld.

 

Doelstelling:

Het doel van de stichting is om mensen laten inzien dat het leven meer is dan alleen geboren worden, leren, werken en weer doodgaan. Mensen blijven vasthouden aan de patronen die ze kennen, die aangeleerd zijn door hun ouders, die ook geen andere patronen kennen. De dromen die je als kind hebt, verdwijnen op een gegeven ogenblik en worden niets anders dan een schim uit het verleden. Men moet weer durven dromen. Plannen maken en daar voor gaan. Over een barrière heen stappen om de keuzes te maken waardoor mensen weer gaan leven!

 

Bestuur

De heer Q.C.P. Pellicaan (Voorzitter)

vacant (Penningmeester)

vacant (Secretaris)

 

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee

Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur:

100% van de geworven fondsen komen ten goede aan de doelstelling. Stichting Ga toch leven! geeft haar bestuursleden geen beloning. Wel kan eventueel sprake zijn van tegemoetkoming in gemaakte kosten zoals reiskosten.

Beloningsbeleid medewerkers:

100% van de geworven fondsen komen ten goede aan de doelstelling. Stichting Ga toch leven! heeft geen betaalde medewerkers, alleen vrijwilligers.